Llyfrau Taith Roger Boore

Mae teithlyfrau arloesol Roger Boore yn unigryw yn y traddodiad llenyddol Cymraeg. At liwgarwch stori daith, ychwanegant edafedd o hanes, llenyddiaeth, lluniaeth,  sylwadau nodweddiadol yr awdur a chyfraniadau amserol ei wraig.

“Mae’n deithiwr diddan, deallus, diwylliedig a gwybodus. Yn gwmnïwr braf bod yn ei gwmni.” Glyn Evans, “Llais Llên”, BBC Cymru

Rhufain_Clawrblaen_02Taith i Rufain: “Gwanwyn heulog yn Rhufain, a’r awdur a’i wraig yn crwydro i fyny ac i lawr y bryniau chwedlonol, o goridorau cain y Vatican i balasau adfeiliog y Palatin Ymerodrol …”

 

Taith De Sbaen Clawr

Taith trwy Dde Sbaen: “Croeson ni’r ffin i Andalucía, a thua’r un pryd i hen deyrnas Granada … Roeddem ar ein ffordd i Córdoba, Sevilla, al-Zahra a’r Alhambra ledrithiol …”

 

Glas y Sierra clawr

Glas y Sierra: Taith trwy ddwyrain Sbaen: “Roedd yn argoel ddrwg … Dylwn fod wedi sylweddoli bod jincs wedi clwydo ar fy ysgwydd, fel rhyw dderyn bach maleisus, ac y byddai’n dodwy llu o fân anffodion ar y gwyliau hyn …”

 

 

clawr marchogion

Marchogion Crwydrol: Taith trwy berfeddwlad Sbaen: “Ganol haf, a – braidd yn ddifeddwl efallai – mae’r awdur a’i wraig yn cychwyn ar daith trwy La Mancha ac Extremadura, perfeddwlad grasboeth Sbaen …”

 

 

ClawrAwstralia

Taith i Awstralia: “Tua 1900 ymfudodd Capten Fred Boore o Awstralia i Gaerdydd. Dros gan mlynedd wedyn aeth ei ŵyr Roger gyda Anne ei wraig ar drywydd yr hen longwr …”

 

 

 

Advertisements